Impresjonizm w Polsce

Impresjonizm, jako nurt w malarstwie narodził się w XIX wieku we Francji. W Polsce pierwsze echa impresjonizmu pojawiły się na przełomie XIX i XX wieku. Sporą rolę odegrał w tym Aleksander Gierymski, który po powrocie do kraju z zagranicznej podróży, tworzył obrazy w zupełnie nowym stylu. Warto zaznaczyć, że założenia i filozofia, które obrali sobie artyści francuscy nie były mu znane.

Gierymski wykorzystywał metodę dywizjonistyczną, polegającą na rozdzielaniu barw na poszczególne kolory składowe, bardzo charakterystyczną dla obrazów impresjonistycznych. Swoje obrazy tworzył w oparciu o dokonania włoskich impresjonistów. Jego obraz Altana uznawany jest za jedno z arcydzieł polskiej sztuki impresjonistycznej. Mistrzowska gra światła i operowanie barwami, zdecydowanie wyróżnia ten obraz na tle tych, na których do tej pory opierało się polskie malarstwo. Innowacyjna twórczość Gierymskiego wywarła duży wpływ na działalność wychowanków warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych – Władysława Podkowińskiego i Józefa Pankiewicza. Obaj tworzyli przede wszystkim obrazy na płótnie przedstawiające krajobrazy i martwą naturę.

Do zwrócenia się w kierunku impresjonizmu, oprócz dzieł Gierymskiego, skłonił ich wspólny wyjazd do Paryża, w czasie, którego na własne oczy mogli podziwiać twórczość francuskich impresjonistów. Niestety po powrocie do Polski spotkał ich spory zawód – ich obrazy na płótnie tworzone w duchu impresjonistycznym, w większości nie zostały zakwalifikowane do wystawy w warszawskiej Zachęcie, na której im zależało. Dlaczego obrazy impresjonistyczne nie były doceniane w Polsce? Być może dlatego, że impresjonizm dotarł do naszego kraju stosunkowo późno, przez co nie zdążył się w pełni rozwinąć, zanim zastąpiły go inne gatunki. Niewielu artystów tworzyło stricte w tym nurcie, jednak w twórczości wielu polskich malarzy możemy zauważyć jego wyraźny wpływ i inspiracje dziełami polskich i zagranicznych impresjonistów. Olga Boznańska zaczerpnęła z niego styl malowania, Fałat wykorzystywał grę światła i barw, podobnie zresztą jak de Laveaux, jednak mimo tego ich twórczość nie jest zaliczana do impresjonizmu.

Poniżej kilka dzieł znanych Impresjonistów: