Paul Gauguin

Urodzony w 1848 w Paryżu, zm. 1903 w Atuana na Markizach, malarz francuski. Dzieciństwo spędził w Peru, w latach 1865-71 służył w marynarce, W 1871 przyjechał do Paryża, gdzie zaczął pracować jako urzędnik bankowy i zajął się po amatorsku malarstwem. Za pośrednictwem C. Pissarra zbliżył się do środowiska impresjonistów (brał udział w ich wystawach w latach 1880—86). którzy oddziaływali znacznie na jego wczesne obrazy. W 1883 porzucił prace w banku i poświęcił się całkowicie malarstwu. W latach 1888—90 w Pont-Aven i Le Pouldu w Bretanii razem z E. Bernard stworzył założenia cloisonizmu i syntetyzmu. W 1891 wyjechał na Tahiti, skąd powrócił w 1893 do Paryża w skrajnej nędzy. W 1895 udał się ponownie na Tahiti, a stamtąd w 1901 na Markizy, gdzie chory i opuszczony zmarł. Tworzył w duchu poetyckiego symbolizmu portrety, pejzaże i kompozycje figuralne, szukając inspiracji w sztuce prymitywów, przyrodzie i folklorze bretońskim oraz egzotyce Oceanii. W swoich monumentalnych kompozycjach stosował uproszczoną syntetyczną formę; odrzucając konwencjonalne zasady perspektywy operował płaską, nasyconą plamą barwną obwiedzioną często konturem. Jego twórczość zaliczana do najwybitniejszych zjawisk przełomu XIX/XX w. wywarła silny wpływ na ukształtowanie się sztuki współczesnej.

Obrazy