Paul Cezanne

Urodził się w 1839 w Aix-en-Provence.  Malarz francuski, który początki edukacji artystycznej pobierał w rodzinnym Aix, gdzie ukończył wraz z Emile Zolą College de Bourbon. Zachęcony przez niego, wbrew woli Ojca postanawia poświecić się malarstwu. Po przyjeździe do Paryża w 1861 roku uczęszcza do Academie Suisse, studiując jednocześnie w Luwrze dzieła starych mistrzów. Poznaje także m. in. Eduarda Maneta i Camille Pissarra. Jego wczesne prace odznaczają się ekspresją i kontrastowym światłocieniem Na początku lal 70-tych w twórczości Cezanne’a zaznaczyły się wpływy Maneta i stopniowe przyswajanie zdobyczy impresjonizmu, dzięki wspólnej pracy plenerowej z Pissarrem od 1873. W 1874 i 1877 uczestniczył w wystawach impresjonistów, jednakże wkrótce zaczął się oddalać od pierwotnej wrażeniowej koncepcji obrazu na rzecz zdyscyplinowanej kompozycji opartej na konstruowaniu przestrzeni przez plany, narastające jeden nad drugim. Stopniowej geometryzacji przedmiotów i wzajemnej relacji koloru i formy, Malował pejzaże (m, in. liczne wersje widoku góry św. Wiktorii), martwe natury, por-trety, kompozycje figuralne (seria kąpiących się). Od 1888 osiedlił się na stałe w Aix. W 1882 i 1889 wystawiał na salonie oficjalnym (na który od 1864 wysyłał swoje prace, systematycznie odrzucane przez jury). Pierwsza indywidualna wystawa Cezanne’a odbyta się w 1890 w Brukseli. a 1895 w Paryżu u Ambroise Vollarda, za życia mało znany i nie doceniany, oddziałał silnie na malarstwo XX w (zwłaszcza fowistów i kubistów). Zmarł w 1906 w Aix-en-Provence.

Obrazy