James Abbott McNeill Whistler

Ur. 1834 w Lowell (USA), zm. 1903 w Paryżu, malarz amerykański. Po studiach w akademii wojskowej w West Point przybył w roku 1855 do Paryża, aby poświęcić się malarstwu. Tu zetknął się m. in z E. Manetem, który oddziałał na jego twórczość (na równi z G. Courbetem i drzeworytem japońskim). W 1863 wystawiał na Salonie Odrzuconych. Po licznych podróżach osiadł w 1890 w Paryżu. W swych obrazach (pejzaże, portrety, sceny figuralne) kładł głównie nacisk na zagadnienia kolorystyczne, zestawiając układy barwne na wzór kompozycji muzycznych; stosował subtelne zestawienia kolorystyczne (niemal monochromatyczne). Uprawiał też akwafortę i litografię.