Gustave Caillebotte

Urodził się w Paryżu w zamożnej rodzinie w 1848 roku. Malarz francuski. Początkowo tworzył w stylu akademickim, a następnie impresjonistycznym. Brał udział w wystawach impresjonistów w latach 1876, 1877, 1879, 1880 i 1882. Jako malarz Caillebotte odegrał niewielką rolę, był natomiast niejednokrotnie opatrznościową postacią jako przyjaciel i mediator, a przede wszystkim jako jeden z nielicznych mecenasów impresjonistów. Zebrał znaczną kolekcję 65 obrazów, najlepszych płócien impresjonistycznych, którą  zapisał w testamencie Muzeum Luksemburskiemu. Początkowo odrzucona, następnie wskutek interwencji częściowo przyjęta i dopiero w 1928 została triumfalnie zawieszona w Luwrze.  Zmarł w roku 1894 w Gennevilliers.

Obrazy