Georges Seurat

Urodzony w 1859 w Paryżu. zm. 1891 tamże, malarz francuski. W 1878-80 uczęszczał do Ecole des Beaux-Arts w Paryżu studiując także w Luwrze dzieła starych mistrzów. Interesował się chemią i fizyką (optyka) czytając wiele naukowych opracowań z tej dziedziny. Dążąc do naukowego usystematyzowania założeń impresjonizmu zapoczątkował kierunek neoimpresjonizmu. Tworzył kompozycje figuralne i pejzaże stosując zasady dywizjonizmu i metodę pointylizmu. Był współzałożycielem Societe des Artistes Independants, uczestniczył w ostatniej wystawie impresjonistów.

Obrazy