Claude Monet

Ur. 1840 w Paryżu zm. 1926 w Giverny, malarz francuski, jeden z twórców i najbardziej konsekwentny przedstawiciel impresjonizmu. Dzieciństwo spędził w Hawrze. gdzie poznał E. Boudina, pod którego kierunkiem zaczął malować pierwsze pejzaże (1856-58). W 1859 wyjechał do Paryża. W 1860-62 przebywał w Algerii, następnie powrócił do Paryża, gdzie zetknął się z większością przyszłych impresjonistów (m. in. w 1862 uczęszczał do Atelier Gleyre z Renoirem, Bazillem i Sisleyem). W 1871 wraz z Pissarrem zapoznał się w Londynie z dziełami Turnera i Constable’a, które ostatecznie sprecyzowały kierunek jego poszukiwań malarskich, polegający na nieustających studiach koloru i światła i ich wzajemnych stosunków. Rezultatem tych eksperymentów było dojście do zasady dywizjonizmu, której został wierny do końca życia. W 1872 w Hawrze namalował słynną „Impresję”, która eksponowana w 1874 na I wystawie u Nadara, dała nazwę kierunkowi. Uczestniczył w większości wystaw impresjonistów. Po 1890 zaczął malować serie obrazów o jednym temacie (Nenufary, Katedra w Rouen), lecz przedstawiane o różnych porach dnia, roku i w różnorodnym oświetleniu. Pod koniec życia jego kompozycje barwne przez zagubienie modelunku i konturu zbliżyły się niemal do malarstwa abstrakcyjnego, którego stał się jednym z prekursorów.

Obrazy